Dodatne informacije od Direkcije – izgradnja saobraćajnice na Ulicu vojvode Stepe

Na osnovu informacija iz medija (https://www.novosti.rs/c/beograd/vesti/1034060/cetiri-kvadrata-blokirala-stepu-pocetak-radova-probijanju-jednostavnije-veze-vozdovackog-naselja-ulicom-vojvode-stepe-neizvestan), a vezano za izgradnju saobraćajnice koja bi direktno povezala naselje Stepa Stepanović sa Ulicom vojvode Stepe, zatražili smo dodatne informacije od Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Odgovor prenosimo u celosti:

U okviru ugovora za projektovanje i izgradnju saobraćajnog priključka naselja „Stepa Stepanović“ na Ulicu vojvode Stepe završena je izrada projekta za građevinsku dozvolu i u okviru objedinjene procedure podnet je zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Ukoliko ne bude primedbi na dostavljenu dokumentaciju građevinska dozvola će biti izdata u septembru, tako da se početak radova planira tokom oktobra.

Istovremeno , pokrenut je postupak upisa javne svojine Grada Beograda na zemljištu obuhvaćenom katastarskom parcelom br. 7814/4 KO Voždovac, na kome je korisnik JKP „Zelenilo Beograd“. Broj predmeta u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti je 952-02-4-231-118406/2021 i, u skladu sa važećim propisima, završetak ovog postupka neće uticati na planirani početak radova.