Platforma budućeg delovanja Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović

Vita, si uti scias, longa est.
Život je dug, ako umeš da ga iskoristiš.

Vizija:

Naša vizija je da se naselje Stepa Stepanović ističe u pogledu kvaliteta življenja naših građana, razvoja poslovanja, bezbednosti, obezbeđenja potrebne infrastrukture i kvaliteta životne sredine i perspektive budućih naraštaja.

Misija:

Želimo da uz aktivnu podršku naših sugrađana, pre svega realizacijom ciljeva i konkretnim delovanjem, delujemo na organe vlasti u pravcu promena, koje će dovesti do opšteg napretka i razvitka našeg naselja Stepa Stepanović.

Ciljevi:

Naši strateški ciljevi su sledeći:

 • Uspešno sačuvati identitet naselja Stepa Stepanović, interese njegovih građana i postojeće potencijale za budućnost;
 • Da naselje Stepa Stepanović uvek bude pristojno mesto za život i ulaganje, te da svim građanima obezbedimo bolje uslove za napredak;
 • Da se u saradnji sa nadležnim gradskim i opštinskim organima definiše i usvoji Strategija razvoja naselja Stepa Stepanović kao i efikasnim projektima (pogotovu u pogledu energetske održivosti i ulaganja za mlade) obezbedi kvalitetniji život građana;
 • Obezbediti odgovornu i sposobnu mesnu samoupravu uvaženu od građana, opštine Voždovac i grada Beograda koje će imati svoj budžet i potrebna ovlašćenja kao osnovnu razvoja i pristojnijeg života građana;
 • Uključiti što veći broj mladih ljudi u društveni i javni život naselja;
 • U saradnji sa opštinom Voždovac obezbediti izgradnju odgovarajućih sportskih sadržaja kao centralno mesto društvenog i sportskog života te okupljanja građana i mladih;
 • Da USNSS vidljivim rezultatima, aktivnostima i objektivnim pristupom i formiranjem efikasne ”mreže poverenja” zasluži poštovanje građana i postane odlučujući faktor uspešnog rada mesne samouprave;
 • U saradnji sa opštinom Voždovac organizovati prepoznatljivu mesnu Manifestaciju, koja bi na pravi način promovisala naše Naselje;

Stanje i problemi u Naselju:

1.

Prilikom prodaje stanova, kupcima je predstavljena planska dokumentacija za izgradnju naselja Stepa Stepanović. Dokumetacijom, u centralnom delu naselja, na građevinskoj parceli GP_P, planirana je izgradnja poslovno-komercijalnog objekta. U okviru ovog multifunkcionalnog objekta, ukupne površine od 67.704 m2, planirani su sledeći sadržaji:

 • tržni centar (11.236m2),
 • supermarket (3.740m2);
 • kulturno-zabavni sadržaji;
 • plato za zelenu pijacu, predviđen za dvonamensko korišćenje (trg za kulturu i zabavu) (3.918 m2);
 • zanatski centar sa pijacom prehrambene robe (odvojen od prostora zelene pijace), (2.222 m2);
 • pokriven i otkriven parking za korisnike usluga pijace i supermarketa (14.411 m2);
 • ugostiteljski sadržaji (2.331m2);
 • kancelarijsko poslovanje (9.810 m2);
 • hotelski apartmani (6.560 m2);
 • objekat primarne zdravstvene zaštite sa pratećim sadržajima (1.880 m2).

GDS je nakon prodaje najvećeg broja stanova u naselju, odustala od izgradnje ovog objekta. U Gradskom Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove usvojen je novi urbanistički projekat kojim je izvršena preparcelizacija komercijalnog prostora. Komercijalna parcela podeljena je na 6 manjih. Na GP1 planirana je benzinska pumpa sa pretakalištem za tečni naftni gas i skladište boca do 1000kg te autoperionica i restoran, a na GP4 trgovinski objekat – supermarket, ukupne površine 2.771 m2 i za ove objekte su urađeni idejni projekti. Na GP5 predviđena je izgradnja pijace, a na GP6 izgradnja tržnog centra sa jedinicom primarne zdravstvene zaštite, bez projektne dokumentacije, dok na GP2 i GP3 nije precizirano šta će se graditi. U okviru ove planske dokumentacije nije određen kapacitet za planiranu jedinicu primarne zdravstvene zaštite.
Protiv namere investitora za izgradnju objekta na GP1, stanari naselja su se pobunili i organizovali do tada najmasovnije okupljanje stanara u okviru naselja i svojim delovaljem uspeli da spreče investitora u nameri da podigne objekat.

Na parceli GP6 počela je izgradnja nelegalnog objekta od strane Srpske pravoslavne crkve. Stanari su mirnim okupljanjima zaustavili ovu nelegalnu izgradnju i zbog svih problema u realizaciji sadržaja na komercijalnoj parceli inicirali sastanak sa organima gradske i državne uprave. Prema zaključcima sa održanog sastanka u Skupštini grada između predstavnika organa privremene uprave Grada Beograda, predstavnika resornog ministarstva, GDS i sa druge strane delegacijom stanara Naselja, dogovoreno je da se svaki oblik nelegalane gradnje zaustavi, a da se o inicijativi SPC stanari Naselja izjasne na referendumu, koji bi organizovala gradska opština Voždovac.

2.

Prilikom prodaje stanova, kupci su obavešteni, da će za izgradnju stambenih objekata u naselju biti korišćeni savremeni građevinski materijali, uz primenu svih standarda kvaliteta izgradnje, koji treba da obezbede pun komfor stanara i visok kvalitet stambenih objekata. Nakon izgradnje i useljenja pojavili su se veliki problemi sa ugrađenom opremom i kvalitetom gradnje (roletne ispadaju iz ležišta prozora, stolarija nije ugrađena na propisan način i lošeg je kvaliteta, interfoni ne funkcionišu kako treba, krovne površine prokišnjavaju, brojne poplave i izlivanje kanalizacione instalacije u garažama i podrumima objekata, olučna instalacija u zimskom peridu puca usled lošeg kvaliteta i nedostka instalacije za odleđivanje).

Posebno je veliki problem da se mesecima ne otklanjaju primedbe u garantnim rokovima. Često se niko od nadležnih iz GDS-a ili od strane izvođača radova ne pojavi na samom objektu, radi snimanja stanja na terenu. Konkretan pokazatelj da stvari ne stoje kako treba, jeste činjenica da sa preko 80% skupština stanara nije izvršena primopredaja zajedničkih prostorija i opreme u zgradama. Podnosiocima zahteva se ne dostavlja informacija o stavu izvođača i GDS po pitanju primedbi, kako po pitanju roka za otklanjanje, tako ni o načinu otklanjanja problema.

3.

Naselje je planirano kao urbana gradska celina sa puno zelenila i modernim pešačkim koridorima. U stvarnosti, situacija je drugačija. Izmena kvaliteta zemljišta je loše urađena ili nije ni urađena. Trava je na velikom broju površina nije ili je loše posejana, brojne betonske (potporne) površine su ispucale i nisu obrađene, zaštitni slojevi betona su uništeni tako da zarđala armatura štrči iz zidova (što je posebno opasno na zidovima koji okružuju dečija igrališta), i još mnogo drugih problema u vezi sa nekvalitetno izvedenim radovima ili problema nastalih nakon završetka radova.

4.

Urbanističkim projektom, u skladu sa normativima za određivanje potrebnih kapaciteta za izgradnju škole i vrtića, predviđene su 2 škole i 2 vrtića. U ovom trenutku počela je izgradnja jedne škole i jednog vrtića. S obzirom na veliki broj stanara naselja, radi omogućavanja uslova da sva deca iz naselja pohađaju vrtiće i škole u svom naselju, potrebno je, sa organima gradske uprave, što pre pokrenuti inicijativu za izradu projekta i projektne dokumentacije drugog vrtića i druge škole.

5.

S obzirom na ukupnu površinu koju naselje obuhvata kao i broj građana koji u njemu žive, naselje nije na funkcionalan i bezbedan način povezano sa saobraćajnicama koje ga okružuju. U vezi sa ovim problemom izdvajaju se tri ključna nedostatka:

 • Nepostojanje direktne saobraćajne veze sa ulicom Vojvode Stepe;
 • Nebezbedni saobraćajni priključci sa Kumodraškom ulicom;
 • Nebezbedni saobraćajni priključak sa Kružnim putem.

Ostvarivanje saobraćajne veze sa Ulicom Vojvode Stepe definisano je dopunom urbanističkog projekta, ali na terenu ona još uvek ne postoji. Stanovnici naselja su se peticijom obraćali i Sekretarijatu za saobraćaj i Investitoru, ali i pored toga nije ostvaren nikakav vidljiv napredak. Očekujemo od Gradske uprave da u najskorijem roku realizuje saobraćajnu vezu Naselja sa ulicom Vojvode Stepe.

Uslovima Sekretarijata za saobraćaj u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na raskrsnicama kojima se ulazi/izlazi na Kumodrašku ulicu (a koji trenutno imaju status privremenih ulaza/izlaza na gradilište) predviđena je izgradnja kružnih saobraćajnica. Građevinska direkcija Srbije je potpuno nezainteresovana da realizuje ove zahteve i tako obezbedi saobraćaj na ovim raskrsnicama, na kojima se u prethodnom periodu desio veći broj saobraćajnih nezgoda. U poslednjem dopisu koji je zainteresovanim građanima dostavljen iz Sekretarijata za saobraćaj od 20.11.2013. godine, napominje se da će zbog nezainteresovanosti GDS-a da reši problem izgradnje kružnih saobraćajnica, uvesti semaforizaciju na privremene ulaze/izlaze. Ovo nije održivo i funkcionalno rešenje u smislu dobre protočnosti saobraćaja. Zbog svega toga, neophodno je da GDS i Gradska uprava na ulazima/izlazima iz naselja na Kumodrašku ulicu izgrade kružne saobraćajnice.

Nivo bezbednosti na raskrsnici koja predstavlja ulaz/izlaz iz naselja na ulicu Kružni put je veoma nizak. Ulica Kružni put je izuzetno opterećena saobraćajem i posebno je nebezbedna za pešake.

6.

Rekonstrukcija i dogradnja Kumodraškog kišnog kolektora je preduslov izgradnje svih pratećih sadržaja, što je istaknuto uslovima Beogradskog vodovoda i kanalizacije (BVK). Ovo nije samo problem naselja, već celokupnog kanalizacionog sistema Grada Beograda. Kapacitet postojećeg kolektora je popunjen i za vreme kišnog perioda na terenu se javljaju poplave. Ovaj problem treba rešavati u saradnji sa BVK-om kao i ostalim gradskim službama, jer je rešavanje ovog problema u nadležnosti Grada Beograda i ima mnogo širi interes od interesa rešavanja komunalnih problema stanovnika naselja Stepa Stepanović.

 

Ciljevi, koje želimo ostvariti planiranim aktivnostima:

Kratkoročni ciljevi:

1. Promena urbanističkog projekta i sprečavanje nelegalne gradnje.

S obzirom da je GDS svojevoljno izmenila sadržaj komercijalnih sadržaja, koji nam je prezentovan prilikom kupovine stanova, pokrenućemo inicijativu da GDS podnese zahtev za izmenu poslednje usvojene planske dokumentacije, vezane za komercijalne sadržaje u naselju. Izmenjena, odnosno nova planska dokumentacija mora da bude predstavljena stanarima Naselja i tek nakon dogovora sa lokalnom samoupravom, može biti dostavljena organima uprave na razmatranje i usvajanje. Jedino na ovaj način GDS će u potpunosti ispuniti svoje obaveze prema građanima, a samo naselje će moći da se razvija u duhu modernih i savremnih stremljenja.
Izgradnja objekta doma zdravlja u naselju predstavlja prioritetnu potrebu. Osnov za ovu potrebu je veliki broj dece u naselju, kao i značajan broj penzionera i hendikepiranih osoba kojima je neophodno obezbediti efikasnu i funkcionalnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Dom zdravlja u naselju mora da bude javnog karaktera i smešten u objekat u skladu sa standardima koji se primenjuju (veličina prostora, potrebne zdravstvene službe i sl.). Insistiraćemo da GDS i Gradska uprava, odnosno nadležne gradske službe u najskorijem roku reše sva formalno-pravna pitanja u vezi sa izgradnjom doma zdravlja.

USNSS se zalaže da se spreči svaka nelegalna gradnja na komercijalnoj parceli ili drugim delovima Naselja.

2. Rešavanje problema neodgovarajućeg kvaliteta gradnje objekata i ugrađene opreme – poštovanja garantnih rokova i otklanjanja prijavljenih kvarova u zakonom predviđenom roku.

USNSS se zalaže da GDS nastale probleme i žalbe skupština stanara i pojedinačnih stanara rešava u najkraćem mogućem vremenskom intervalu. Investitor je u obavezi da prema tehničkim propozicija gradnje navedenim u projektima samih objekata, kao i obavezi definisanoj u pogledu garantnog roka, u najkraćem mogućem vremenskom periodu dovede objekte u stanje koje je projektom dužan da izradi. Ukoliko GDS ne počne da se odgovornije ponaša prema ovoj obavezi, organizovaćemo alternativne mere za zaštitu naših prava, uključujući i pravosudne mehanizme .

3. Rešavanje problema u vezi sa izgradnjom škola i vrtića u naselju

USNSS će pokrenuti inicijativu za izgradnju projekta i projektne dokumentacije drugog vrtića i druge škole sa organima gradske uprave. S tim u vezi tražićemo od gradske uprave da građane naselja na odgovarajući način obavesti o planovima za ove dve ustanove. Takođe, nadležni gradski organi moraju da aktivno uključe stanare naselja u planiranje rada škola i vrtića.

4. Otklanjanje nedostataka na parternom uređenju naselja

USNSS će od GDS zahtevati da u saradnji sa nadležnim gradskim službama, u najskorijem roku, a na osnovu postojećih primedbi, pripremi detaljan popis svih nedostataka u vezi sa parternim uređenjem naselja i da iste u najkraćem mogućem roku otkloni.

5. Rešavanje loše povezanosti naselja sa okolnim saobraćajnicama

USNSS će od Gradske uprave, a u saradnji sa Opštinskom upravom zahtevati detaljnu analizu bezbednosti saobraćaja u Naselju i u neposrednoj blizini.

6. Gradske komunalne službe se ne staraju o komunalnom redu u naselju.

USNSS će zahtevati od Gradske i Opštinske uprave da hitno započne rešavanje svih komunalnih problema u naselju i da građanima naselja, u najskorijem roku, na odgovarajući način predstavi konkretne mere za rešavanje ovih pitanja. Prvi korak koji se očekuje od nadležnih jeste, da se obezbedi veći broj kontejnera koji bi odgovarao potrebama naselja.

Dugoročni ciljevi:

1. Koordinacija i upravljanje razvojem naselja

USNSS će preduzimati aktivnosti na sistemu obezbeđenja održivog razvoja Naselja kako bi se uspešno realizovao proces strateškog planiranja. Upravljanje u profilima komunalnog, infrastrukturnog kao i investicionog karaktera održavanja naselja su oblasti na kojima ćemo raditi temeljno u budućem periodu. Probelemi koji prevazilaze dosežnost samih skupština stanara trebaju biti centralizovani i o njima se brinuti pojedinci ili organizacije koji su kadri da se sa tim izazovima izbore. Bezbednost naselja i imovine pojedinaca je poseban segmenet na koji se u budućnosti se mora staviti akcenat. U okvirima lokalne zajednice potrebno je omogućiti komforan i bezbedan ambijent za život i rad porodice.

2. Krizne situacije.

Kako se trenutno borimo sa investitorom, tako će nam se u budućem životu nametati situacije koje iziskuju delovanje zajednice kao celine. Potrebna je apsolutna kohezija u odbrani interesa stanara ovog naselja kao i ciljeva koji pred sebe postavljamo. Takođe, u vanrednim slučajevima prilikom delovanja viših sila trebalo bi težiti kolektivnoj samosvesti i solidarnosti na komšijskom planu.

3. Održavanje naselja nakon isteka garantnih rokova

USNNS će koordinirati delovanje skupština stanara/zgrada sa odgovarajućim službama kako bi se problemi otklanjali a ne nagomilavali. Održavanje naselja u vangarantnom roku, održavanje infrastrukture naselja su problemi koji se u ovom trenutku nemanifestuju ali će delovanjem vremena postajati itekako zastupljeni.

4. Ekologija i očuvanje prirodne sredine

Želimo da postavimo potrebe čoveka u prvi plan. Pored postojećih, planom naselja predviđenih parkova želimo da pokrenemo inicijativu za izgradnju novog rekreacionog centra na otvorenom (trim stazu u teritorijalnom okviru naselja). Takođe, cilj nam je da obezbedimo i uslove za formiranje Parka za kućne ljubimce sa Agiliti poligonom. Time bi i oni i njihovi vlasnici imali svoju „malu oazu“ gde bi se na efikasan način ljubimci socijalizovali, i čijim formiranjem bi se izbegle nesuglasice sa komšijama koji ne tolerišu pse u svojoj blizini. Aktivno ćemo se uključiti u rešavanje problema velikog broja pasa lutalica u naselju.
Pored navedenog, cilj nam je da sistem za odlaganje smeća potpuno promenimo, ali sasvim drugačijim konceptom od beogradskog, koji ima podzemne kontejnere. Želimo da postavimo reciklažne kontejnere za papir, staklo, limenke, pet ambalažu i ostalo smeće. Naselje nam je prvo sa pasošima energetske efikasnosti, učinimo korak dalje! Reciklaža otpada kao takva počiva na postulatu “sprečiti – razdvajati – iskoristiti”. Kako bi se kvalitet života u ovom stambenom kompleksu i dalje unapređivao želimo da se povežemo sa kompanijama koje se bave reciklažom, koje bi nam bile partneri i investirale u postavljanje kontejnera, čime bi obezbedile ekskluzivno pravo eksploatacije prikupljenog otpada, koji bi kasnije reciklirale. Od reciklaže bismo zaradili novac, koji bismo uložili u uređenje naselja.

5. Unapređenje funkcionisanja lokalne zajednice

USNSS se zalaže da se formira Mesna zajednica, sa nazivom Vojvoda Stepa Stepanović, kao nestranačka interesna zajednica građana, koja se obrazuje radi zadovoljavanja potreba od neposrednog interesa i potreba za građane, utvrđenih ovom Platformom i obezbeđenja uslova za što neposrednije vršenje poslova upravljanja Naseljem. To se pre svega odnosi na potreba građana u oblastima: urbanizma i građevinarstva, komunalnih delatnosti, saobraćaja, javnog prevoza, kulture, fizičke kulture, osnovnog obrazovanja, zdravstvene i veterinarske zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci i omladini, javnom obaveštavanju, zaštite i unapređenja životne sredine.

USNSS će posebno pažnju obratiti na mehanizme kontrole rada organa mesne zajednice, preko Nadzornog odbora i zahteva za javnost rada, poštovanje Planova rada i odgovornost u raspolaganju budžetom. Insistiraćemo na primeni instituta neposrednog izjašnjavanja i odlučivanja građana putem inicijativa, zbora građana i referenduma kada god je to potrebno. Preporučuje se povezivanje sa drugim mesnim samoupravama.

– – – – –

Platformu možete preuzeti i u PDF formatu