symbol

Stanari naselja Stepa Stepanović formirali su Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović kako bi se u zajedničkoj borbi izborili za unapređenje uslova života u svom naselju.

Smatramo i verujemo da samo ujedinjeni i složni možemo učiniti mnogo za svoje okruženje, svoje komšije i svoje porodice.

Udruženje stanara naselja Stepa Stepanovic“ (skraćeno USNSS) je registrovano kao dobrovoljno, nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje građanja, kako bi se bavilo zaštitom prava, interesa i unapređenjem kvaliteta života stanara naselja Stepa Stepanović. Osnovano je 3.11.2012 godine u APR-u, sa matičnim brojem 28096810, PIB-om 107825430.

Svi članovi Udruženja automatski postaju i članovi skupštine Udruženja. Poželjno je da svi članovi uzmu aktivnu ulogu kroz različite radne grupe i druge oblike aktivnosti Udruženja.

Pozivamo sve stanare naselja da nam se pridruže u:
• akcijama za ostvarivanje prava stanara našeg naselja
• akcijama za zaštitu interesa stanara našeg naselja
• akcijama za bolju infrastrukturu u našem naselju
• inicijativama za sadržajniji i kvalitetniji život u našem naselju

Želimo da proširimo saradnju sa organima vlasti (na opštinskom, gradskom i republičkom nivou), sa medijima i sa drugim organizacijama koje mogu doprineti ostvarivanju zajedničkih potencijala i ciljeva.

Pročitajte o akcijama USNSS i pridružite se USNSS jer znamo da složni, ujedinjeni i brojni možemo da direktno utičemo na rešavanje ključnih pitanja od interesa za sve nas koji smo kupili stanove u naselju Stepa Stepanović.

Uputstvo za učlanjivanje u Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović možete pronaći ovde.

Pre učlanjivanja možete pročitati Statut USNSS kao i sve ostale akte o radu USNSS, a osnovni dokumenti se nalaze ovde.