Скочи на садржај

Белешка са састанка одржаног у Влади Републике Србије – 18.03.2024.

  • од

Дана 18.03.2024. године у Кабинету потпредседника Владе и министра одбране одржан је састанак између представника Удружења станара насеља Степа Степановић и представника кабинета ППВ, Града Београда, Републичке дирекције за имовину и Републичког геодетског завода.

Састанку су присуствовали: Жарко Мићин шеф кабинета потпредседника Владе и министра одбране, Јован Воркапић директор Републичке дирекције за имовину, Марко Стојчић Главни урбаниста града Београда, Огњенка Илић помоћник директора РГЗ и Љиљана Парезановић начелник РГЗ СКН Вождовац. У име Удружења станара насеља Степа Степановић присуствовали су Павле Кнежевић и Гавро Гојановић.

Представници Удружења су поздравили решавање највећег дела преосталих предмета у катастру али су изнели да нису задовољни динамиком решавања преосталих забележби и осталих захтева изнетих на претходном састанку. Представници РГЗ су изнели да су решене све тражене промене на предметним парцелама осим забележби које су уписане по основу поступка реституције број 46-012951/2014 и 46-013082/2014, а по захтеву Живадиновић Зорана из Београда и других, за враћање и обештећење имовине која је одузета од означених бивших власника пок. Живадиновић Милана и пок. Живадиновић Радована, бив. из Београда а чије се брисање може извршити након окончања наведених поступака.

У погледу изнетих захтева са претходног састанка урађено је следеће:

  1. РГЗ je решио све предмете на предметним катастарским парцелама, потребно је још спровести поступак брисања забележби које се могу извршити након окончања поступка реституције по основу које су забележбе уписане
  2. Град Београд је у буџету унео позицију за спровођење поступка експропријације који ће се покренути након окончања поступка брисања забележби на парцелама

Сви присутни представници поменутих државних институција су се сложили да хитно предузму мере из својих надлежности да се спроведу следећи кораци:

  1. Кабинет ППВ ће најкасније сутра 19.03.2024.године упутити захтев Агенцији за реституцију за информацију о статусу предмета реституције по основу којег су уписане забележбе
  2. Представници Републичког геодетског завода су преузели обавезу да спроведу брисање забележби са предметних парцела у законским роковима а најкасније у року од 45 дана од дана пријема коначног решења Агенције за реституцију у поступцима на основу којих су уписане забележбе
  3. Град Београд се обавезао да процес експропријације поменутих парцела заврши након решавања предмета у катастру односно брисања наведених забележби, а најкасније до издавања грађевинске дозволе за изградњу поменутих објеката.
  4. Град Београд ће у буџет за 2024. годину уврстити средства неопходна за израду неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу).
  5. Град Београд ће у 2024. године расписати и спровести набавку за пројектанта за израду неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу)
  6. Град Београд ће након завршетка пројекта и техничке документације спровести набавку за извођача радова за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу)

У циљу праћења и координације свих наведених активности сва комуникација између наведених представника државних институција и Удружења ће се одвијати путем достављања електронске поште где ће приликом слања електронске поште сви имати обавезу да укључе све у преписку ради ефикасног поступања и праћења.

Кабинет потпредседника Владе и министра одбране ће активно пратити реализацију преузетих обавеза и редовно извештавати представнике Удружења о свим предузетим активностима на адресу електронске поште udruzenje@usnss.rs

Белешку са састанка можете прочитати овде.