Скочи на садржај

Платформа

Платформа будућег деловања Удружења станара насеља Степа Степановић

Vita, si uti scias, longa est.
Живот је дуг, ако умеш да га искористиш.

Визија:

Наша визија је да се насеље Степа Степановић истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја пословања, безбедности, обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета животне средине и перспективе будућих нараштаја.

Мисија:

Желимо да уз активну подршку наших суграђана, пре свега реализацијом циљева и конкретним деловањем, делујемо на органе власти у правцу промена, које ће довести до општег напретка и развитка нашег насеља Степа Степановић.

Циљеви:

Наши стратешки циљеви су следећи:

 • Успешно сачувати идентитет насеља Степа Степановић, интересе његових грађана и постојеће потенцијале за будућност;
 • Да насеље Степа Степановић увек буде пристојно место за живот и улагање, те да свим грађанима обезбедимо боље услове за напредак;
 • Да се у сарадњи са надлежним градским и општинским органима дефинише и усвоји Стратегија развоја насеља Степа Степановић као и ефикасним пројектима (поготову у погледу енергетске одрживости и улагања за младе) обезбеди квалитетнији живот грађана;
 • Обезбедити одговорну и способну месну самоуправу уважену од грађана, општине Вождовац и града Београда које ће имати свој буџет и потребна овлашћења као основну развоја и пристојнијег живота грађана;
 • Укључити што већи број младих људи у друштвени и јавни живот насеља;
 • У сарадњи са општином Вождовац обезбедити изградњу одговарајућих спортских садржаја као централно место друштвеног и спортског живота те окупљања грађана и младих;
 • Да УСНСС видљивим резултатима, активностима и објективним приступом и формирањем ефикасне ”мреже поверења” заслужи поштовање грађана и постане одлучујући фактор успешног рада месне самоуправе;
 • У сарадњи са општином Вождовац организовати препознатљиву месну Манифестацију, која би на прави начин промовисала наше Насеље;

Стање и проблеми у Насељу:

1.

Приликом продаје станова, купцима је представљена планска документација за изградњу насеља Степа Степановић. Докуметацијом, у централном делу насеља, на грађевинској парцели ГП_П, планирана је изградња пословно-комерцијалног објекта. У оквиру овог мултифункционалног објекта, укупне површине од 67.704 м2, планирани су следећи садржаји:

 • тржни центар (11.236м2),
 • супермаркет (3.740м2);
 • културно-забавни садржаји;
 • плато за зелену пијацу, предвиђен за двонаменско коришћење (трг за културу и забаву) (3.918 м2);
 • занатски центар са пијацом прехрамбене робе (одвојен од простора зелене пијаце), (2.222 м2);
 • покривен и откривен паркинг за кориснике услуга пијаце и супермаркета (14.411 м2);
 • угоститељски садржаји (2.331м2);
 • канцеларијско пословање (9.810 м2);
 • хотелски апартмани (6.560 м2);
 • објекат примарне здравствене заштите са пратећим садржајима (1.880 м2).

ГДС је након продаје највећег броја станова у насељу, одустала од изградње овог објекта. У Градском Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове усвојен је нови урбанистички пројекат којим је извршена препарцелизација комерцијалног простора. Комерцијална парцела подељена је на 6 мањих. На ГП1 планирана је бензинска пумпа са претакалиштем за течни нафтни гас и складиште боца до 1000кг те аутоперионица и ресторан, а на ГП4 трговински објекат – супермаркет, укупне површине 2.771 м2 и за ове објекте су урађени идејни пројекти. На ГП5 предвиђена је изградња пијаце, а на ГП6 изградња тржног центра са јединицом примарне здравствене заштите, без пројектне документације, док на ГП2 и ГП3 није прецизирано шта ће се градити. У оквиру ове планске документације није одређен капацитет за планирану јединицу примарне здравствене заштите.
Против намере инвеститора за изградњу објекта на ГП1, станари насеља су се побунили и организовали до тада најмасовније окупљање станара у оквиру насеља и својим деловаљем успели да спрече инвеститора у намери да подигне објекат.

На парцели ГП6 почела је изградња нелегалног објекта од стране Српске православне цркве. Станари су мирним окупљањима зауставили ову нелегалну изградњу и због свих проблема у реализацији садржаја на комерцијалној парцели иницирали састанак са органима градске и државне управе. Према закључцима са одржаног састанка у Скупштини града између представника органа привремене управе Града Београда, представника ресорног министарства, ГДС и са друге стране делегацијом станара Насеља, договорено је да се сваки облик нелегалане градње заустави, а да се о иницијативи СПЦ станари Насеља изјасне на референдуму, који би организовала градска општина Вождовац.

2.

Приликом продаје станова, купци су обавештени, да ће за изградњу стамбених објеката у насељу бити коришћени савремени грађевински материјали, уз примену свих стандарда квалитета изградње, који треба да обезбеде пун комфор станара и висок квалитет стамбених објеката. Након изградње и усељења појавили су се велики проблеми са уграђеном опремом и квалитетом градње (ролетне испадају из лежишта прозора, столарија није уграђена на прописан начин и лошег је квалитета, интерфони не функционишу како треба, кровне површине прокишњавају, бројне поплаве и изливање канализационе инсталације у гаражама и подрумима објеката, олучна инсталација у зимском периду пуца услед лошег квалитета и недостка инсталације за одлеђивање).

Посебно је велики проблем да се месецима не отклањају примедбе у гарантним роковима. Често се нико од надлежних из ГДС-а или од стране извођача радова не појави на самом објекту, ради снимања стања на терену. Конкретан показатељ да ствари не стоје како треба, јесте чињеница да са преко 80% скупштина станара није извршена примопредаја заједничких просторија и опреме у зградама. Подносиоцима захтева се не доставља информација о ставу извођача и ГДС по питању примедби, како по питању рока за отклањање, тако ни о начину отклањања проблема.

3.

Насеље је планирано као урбана градска целина са пуно зеленила и модерним пешачким коридорима. У стварности, ситуација је другачија. Измена квалитета земљишта је лоше урађена или није ни урађена. Трава је на великом броју површина није или је лоше посејана, бројне бетонске (потпорне) површине су испуцале и нису обрађене, заштитни слојеви бетона су уништени тако да зарђала арматура штрчи из зидова (што је посебно опасно на зидовима који окружују дечија игралишта), и још много других проблема у вези са неквалитетно изведеним радовима или проблема насталих након завршетка радова.

4.

Урбанистичким пројектом, у складу са нормативима за одређивање потребних капацитета за изградњу школе и вртића, предвиђене су 2 школе и 2 вртића. У овом тренутку почела је изградња једне школе и једног вртића. С обзиром на велики број станара насеља, ради омогућавања услова да сва деца из насеља похађају вртиће и школе у свом насељу, потребно је, са органима градске управе, што пре покренути иницијативу за израду пројекта и пројектне документације другог вртића и друге школе.

5.

С обзиром на укупну површину коју насеље обухвата као и број грађана који у њему живе, насеље није на функционалан и безбедан начин повезано са саобраћајницама које га окружују. У вези са овим проблемом издвајају се три кључна недостатка:

 • Непостојање директне саобраћајне везе са улицом Војводе Степе;
 • Небезбедни саобраћајни прикључци са Кумодрашком улицом;
 • Небезбедни саобраћајни прикључак са Кружним путем.

Остваривање саобраћајне везе са Улицом Војводе Степе дефинисано је допуном урбанистичког пројекта, али на терену она још увек не постоји. Становници насеља су се петицијом обраћали и Секретаријату за саобраћај и Инвеститору, али и поред тога није остварен никакав видљив напредак. Очекујемо од Градске управе да у најскоријем року реализује саобраћајну везу Насеља са улицом Војводе Степе.

Условима Секретаријата за саобраћај у циљу повећања безбедности саобраћаја на раскрсницама којима се улази/излази на Кумодрашку улицу (а који тренутно имају статус привремених улаза/излаза на градилиште) предвиђена је изградња кружних саобраћајница. Грађевинска дирекција Србије је потпуно незаинтересована да реализује ове захтеве и тако обезбеди саобраћај на овим раскрсницама, на којима се у претходном периоду десио већи број саобраћајних незгода. У последњем допису који је заинтересованим грађанима достављен из Секретаријата за саобраћај од 20.11.2013. године, напомиње се да ће због незаинтересованости ГДС-а да реши проблем изградње кружних саобраћајница, увести семафоризацију на привремене улазе/излазе. Ово није одрживо и функционално решење у смислу добре проточности саобраћаја. Због свега тога, неопходно је да ГДС и Градска управа на улазима/излазима из насеља на Кумодрашку улицу изграде кружне саобраћајнице.

Ниво безбедности на раскрсници која представља улаз/излаз из насеља на улицу Кружни пут је веома низак. Улица Кружни пут је изузетно оптерећена саобраћајем и посебно је небезбедна за пешаке.

6.

Реконструкција и доградња Кумодрашког кишног колектора је предуслов изградње свих пратећих садржаја, што је истакнуто условима Београдског водовода и канализације (БВК). Ово није само проблем насеља, већ целокупног канализационог система Града Београда. Капацитет постојећег колектора је попуњен и за време кишног периода на терену се јављају поплаве. Овај проблем треба решавати у сарадњи са БВК-ом као и осталим градским службама, јер је решавање овог проблема у надлежности Града Београда и има много шири интерес од интереса решавања комуналних проблема становника насеља Степа Степановић.

 

Циљеви, које желимо остварити планираним активностима:

Краткорочни циљеви:

1. Промена урбанистичког пројекта и спречавање нелегалне градње.

С обзиром да је ГДС својевољно изменила садржај комерцијалних садржаја, који нам је презентован приликом куповине станова, покренућемо иницијативу да ГДС поднесе захтев за измену последње усвојене планске документације, везане за комерцијалне садржаје у насељу. Измењена, односно нова планска документација мора да буде представљена станарима Насеља и тек након договора са локалном самоуправом, може бити достављена органима управе на разматрање и усвајање. Једино на овај начин ГДС ће у потпуности испунити своје обавезе према грађанима, а само насеље ће моћи да се развија у духу модерних и савремних стремљења.
Изградња објекта дома здравља у насељу представља приоритетну потребу. Основ за ову потребу је велики број деце у насељу, као и значајан број пензионера и хендикепираних особа којима је неопходно обезбедити ефикасну и функционалну примарну здравствену заштиту. Дом здравља у насељу мора да буде јавног карактера и смештен у објекат у складу са стандардима који се примењују (величина простора, потребне здравствене службе и сл.). Инсистираћемо да ГДС и Градска управа, односно надлежне градске службе у најскоријем року реше сва формално-правна питања у вези са изградњом дома здравља.

УСНСС се залаже да се спречи свака нелегална градња на комерцијалној парцели или другим деловима Насеља.

2. Решавање проблема неодговарајућег квалитета градње објеката и уграђене опреме – поштовања гарантних рокова и отклањања пријављених кварова у законом предвиђеном року.

УСНСС се залаже да ГДС настале проблеме и жалбе скупштина станара и појединачних станара решава у најкраћем могућем временском интервалу. Инвеститор је у обавези да према техничким пропозиција градње наведеним у пројектима самих објеката, као и обавези дефинисаној у погледу гарантног рока, у најкраћем могућем временском периоду доведе објекте у стање које је пројектом дужан да изради. Уколико ГДС не почне да се одговорније понаша према овој обавези, организоваћемо алтернативне мере за заштиту наших права, укључујући и правосудне механизме .

3. Решавање проблема у вези са изградњом школа и вртића у насељу

УСНСС ће покренути иницијативу за изградњу пројекта и пројектне документације другог вртића и друге школе са органима градске управе. С тим у вези тражићемо од градске управе да грађане насеља на одговарајући начин обавести о плановима за ове две установе. Такође, надлежни градски органи морају да активно укључе станаре насеља у планирање рада школа и вртића.

4. Отклањање недостатака на партерном уређењу насеља

УСНСС ће од ГДС захтевати да у сарадњи са надлежним градским службама, у најскоријем року, а на основу постојећих примедби, припреми детаљан попис свих недостатака у вези са партерним уређењем насеља и да исте у најкраћем могућем року отклони.

5. Решавање лоше повезаности насеља са околним саобраћајницама

УСНСС ће од Градске управе, а у сарадњи са Општинском управом захтевати детаљну анализу безбедности саобраћаја у Насељу и у непосредној близини.

6. Градске комуналне службе се не старају о комуналном реду у насељу.

УСНСС ће захтевати од Градске и Општинске управе да хитно започне решавање свих комуналних проблема у насељу и да грађанима насеља, у најскоријем року, на одговарајући начин представи конкретне мере за решавање ових питања. Први корак који се очекује од надлежних јесте, да се обезбеди већи број контејнера који би одговарао потребама насеља.

Дугорочни циљеви:

1. Координација и управљање развојем насеља

УСНСС ће предузимати активности на систему обезбеђења одрживог развоја Насеља како би се успешно реализовао процес стратешког планирања. Управљање у профилима комуналног, инфраструктурног као и инвестиционог карактера одржавања насеља су области на којима ћемо радити темељно у будућем периоду. Пробелеми који превазилазе досежност самих скупштина станара требају бити централизовани и о њима се бринути појединци или организације који су кадри да се са тим изазовима изборе. Безбедност насеља и имовине појединаца је посебан сегменет на који се у будућности се мора ставити акценат. У оквирима локалне заједнице потребно је омогућити комфоран и безбедан амбијент за живот и рад породице.

2. Кризне ситуације.

Како се тренутно боримо са инвеститором, тако ће нам се у будућем животу наметати ситуације које изискују деловање заједнице као целине. Потребна је апсолутна кохезија у одбрани интереса станара овог насеља као и циљева који пред себе постављамо. Такође, у ванредним случајевима приликом деловања виших сила требало би тежити колективној самосвести и солидарности на комшијском плану.

3. Одржавање насеља након истека гарантних рокова

УСННС ће координирати деловање скупштина станара/зграда са одговарајућим службама како би се проблеми отклањали а не нагомилавали. Одржавање насеља у вангарантном року, одржавање инфраструктуре насеља су проблеми који се у овом тренутку неманифестују али ће деловањем времена постајати итекако заступљени.

4. Екологија и очување природне средине

Желимо да поставимо потребе човека у први план. Поред постојећих, планом насеља предвиђених паркова желимо да покренемо иницијативу за изградњу новог рекреационог центра на отвореном (трим стазу у територијалном оквиру насеља). Такође, циљ нам је да обезбедимо и услове за формирање Парка за кућне љубимце са Агилити полигоном. Тиме би и они и њихови власници имали своју „малу оазу“ где би се на ефикасан начин љубимци социјализовали, и чијим формирањем би се избегле несугласице са комшијама који не толеришу псе у својој близини. Активно ћемо се укључити у решавање проблема великог броја паса луталица у насељу.
Поред наведеног, циљ нам је да систем за одлагање смећа потпуно променимо, али сасвим другачијим концептом од београдског, који има подземне контејнере. Желимо да поставимо рециклажне контејнере за папир, стакло, лименке, пет амбалажу и остало смеће. Насеље нам је прво са пасошима енергетске ефикасности, учинимо корак даље! Рециклажа отпада као таква почива на постулату “спречити – раздвајати – искористити”. Како би се квалитет живота у овом стамбеном комплексу и даље унапређивао желимо да се повежемо са компанијама које се баве рециклажом, које би нам биле партнери и инвестирале у постављање контејнера, чиме би обезбедиле ексклузивно право експлоатације прикупљеног отпада, који би касније рециклирале. Од рециклаже бисмо зарадили новац, који бисмо уложили у уређење насеља.

5. Унапређење функционисања локалне заједнице

УСНСС се залаже да се формира Месна заједница, са називом Војвода Степа Степановић, као нестраначка интересна заједница грађана, која се образује ради задовољавања потреба од непосредног интереса и потреба за грађане, утврђених овом Платформом и обезбеђења услова за што непосредније вршење послова управљања Насељем. То се пре свега односи на потреба грађана у областима: урбанизма и грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја, јавног превоза, културе, физичке културе, основног образовања, здравствене и ветеринарске заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине.

УСНСС ће посебно пажњу обратити на механизме контроле рада органа месне заједнице, преко Надзорног одбора и захтева за јавност рада, поштовање Планова рада и одговорност у располагању буџетом. Инсистираћемо на примени института непосредног изјашњавања и одлучивања грађана путем иницијатива, збора грађана и референдума када год је то потребно. Препоручује се повезивање са другим месним самоуправама.

– – – – –

Платформу можете преузети и у PDF формату