Скочи на садржај

Белешка са састанка одржаног у Влади Републике Србије – 24.11.2023.

  • од

Дана 24.11.2023. године у Кабинету потпредседника Владе и министра одбране одржан је састанак између представника Удружења станара насеља Степа Степановић и представника кабинета ППВ, Града Београда, Републичке дирекције за имовину, Републичког геодетског завода и Грађевинске дирекције Србије.

Сви присутни представници поменутих државних институција су се сложили да хитно предузму мере из својих надлежности и да се спроведу следећи кораци:

  1. Представници Републичког геодетског завода су преузели обавезу да у најкраћем могућем року реше све заостале предмете који су неопходни за реализацију пројекта изградње вртића и школе (или изградњом другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу).
  2. Град Београд је преузео обавезу да процес експропријације поменутих парцела заврши након решавања предмета у катастру, а најкасније до издавања грађевинске дозволе за изградњу поменутих објеката.
  3. Град Београд ће у буџет за 2024. годину уврстити средства неопходна за израду неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу).
  4. Град Београд ће у 2024. године расписати и спровести набавку за пројектанта за израду неопходних пројеката и техничке документације за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу).
  5. Град Београд ће у најскорије могуће време, а најкасније у 2025. години покренути и спровести набавку за извођача радова за изградњу вртића и школе (или изградњу другог објекта постојеће школе на парцели намењеној за другу школу).

Комплетну белешку са састанка можете прочитати овде.