Скочи на садржај

Чекамо на одговоре надлежних

  • од

Дана 22. септембра 2021. године , Удружење је доставило дописе Секретаријату за образовање и дечју заштиту у вези изградње другог вртића (https://bit.ly/3HxVT8m) и друге школе или другог објекта постојеће школе (https://bit.ly/3qSG1aO).

Истог дана достављени су дописи и Републичкој дирекцији за имовину и Граду Београду – градској управи у вези чињенице да насеље и даље није у надлежности Града Београда (https://bit.ly/3qSWRX2).

 

До данас нисмо добили одговоре надлежних!

Из приложеног се може уочити да је комуникација са надлежним институцијама града Београда веома слаба, скоро немогућа.

 

Медији су 31. октобра пренели изјаву заменика градоначелника, господина Весића, под називом „Обећано-испуњено“ у којој се наводи да је дат налог „да се изврши експропријација приватне имовине враћене у реституцији на парцели на којој је предвиђен вртић, како би до половине наредне године био изграђен вртић“.

Заменику градоначелника смо 17. новембра упутили допис и тражили достављање следећих информација:

– Да ли је Агенција за реституцију, Подручна јединица Београд, у поступцима бр. 46-012951/2014 и бр. 46-013082/2014 (или неком другом поступку) донела решења којим су подносиоцима захтева за реституцију враћене катастарске парцеле бр. 7764/28 и бр. 7764/26 КО Вождовац у натуралном облику?

– Да ли су решења о враћању предметних парцела (ако су донета) постала правоснажна?

– Да ли је поступљено по Вашем налогу за експропријацију предметне парцеле 7764/28 КО Вождовац и које су радње у том циљу до сада предузете?

– Да ли сте дали налог и за експропријацију парцеле 7764/26 КО Вождовац и који је статус те парцеле?

 

Још увек нисмо добили одговоре од заменика градоначелника.

 

Наши главни проблеми су изградња новог вртића и школе који су предвиђени урбанистичким пројектом из 2010. године , као и предаја насеља у надлежност града Београда. Ове проблеме надлежне институције не решавају годинама, већ нас игноришу и дају лажна обећања.

 

Уколико не добијемо одговоре до 30.11.2021 онда ће, као што је, нажалост, био често случај и у прошлости, бити неопходно да применимо друге начине комуникације и активног деловања како бисмо станарима насеља, али и широј јавности и надлежним институцијама, предочили даље кораке у борби за решавање горућих проблема насеља.