Скочи на садржај

Додатне информације од Дирекције – изградња саобраћајнице на Улицу војводе Степе

  • од

На основу информација из медија (https://www.novosti.rs/c/beograd/vesti/1034060/cetiri-kvadrata-blokirala-stepu-pocetak-radova-probijanju-jednostavnije-veze-vozdovackog-naselja-ulicom-vojvode-stepe-neizvestan), а везано за изградњу саобраћајнице која би директно повезала насеље Степа Степановић са Улицом војводе Степе, затражили смо додатне информације од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Одговор преносимо у целости:

У оквиру уговора за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка насеља „Степа Степановић“ на Улицу војводе Степе завршена је израда пројекта за грађевинску дозволу и у оквиру обједињене процедуре поднет је захтев за издавање грађевинске дозволе. Уколико не буде примедби на достављену документацију грађевинска дозвола ће бити издата у септембру, тако да се почетак радова планира током октобра.

Истовремено , покренут је поступак уписа јавне својине Града Београда на земљишту обухваћеном катастарском парцелом бр. 7814/4 КО Вождовац, на коме је корисник ЈКП „Зеленило Београд“. Број предмета у надлежној служби за катастар непокретности је 952-02-4-231-118406/2021 и, у складу са важећим прописима, завршетак овог поступка неће утицати на планирани почетак радова.