Скочи на садржај

Допис Агенцији за реституцију у вези (катастарске парцеле планиране за вртић и школу)

Члан УО Удружења, као физичко лице, послао је допис – захтев Агенцији за реституцију за приступ информацији од јавног значаја:

Захтев се односи на следећу информацију:
На „еКатастар непокретности – јавни приступ“ (https://katastar.rgz.gov.rs) постоје информације о катастарским парцелама број 7764/26 и 7764/28 КО Вождовац Београд које се налазе у прилозима ове електронске поште. Између осталог, последња информација за обе парцеле је:
„Врста терета:
ЗАБЕЛЕЖБА ПОСТУПКА КОЈИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРАЋАЈА
ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У НАТУРАЛНОМ ОБЛИКУ, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ ОДУЗЕТЕ ПОСЛЕ 9.
МАРТА 1945. ГОДИНЕ (ЗАБЕЛЕЖБА РЕСТИТУЦИЈЕ)
Датум уписа:
15.1.2021.“

Посебно наглашавам да су парцеле 7764/26 и 7764/28 планским документима предвиђене за изградњу основне школе и вртића.

Захтевамо детаљне информације о значењу поменуте забележбе и статусу предмета с обзиром да је претходно (18.4.2019.) скинут терет забележбе да је у поступку реституција и с обзиром на одговор Агенције послат нашем Удружењу 6.11.2020. да на поменутим парцелама нема терета.