Скочи на садржај

Допис Градском секретаријату за заштиту животне средине (котларница ЈКП Зеленило-Београд)

  • од

На иницијативу и уз помоћ заинтересованих станара, поводом проблема са загађењем нашег насеља, Удружење се дописом обратило Градском секретаријату за заштиту животне средине.

 

У допису се наводи:

Поново Вам се обраћамо испред Удружења станара насеља Степа Степановић са захтевом да се реши проблем емисије штетних гасова из постројења ЈКП „Зеленило-Београд“, које се налази у улици у Војводе Степе 405, у непосредној близини насеља. Наведена котларница за свој рад као као енергент користи мазут и има укупни инсталисани капацитет од 3,75 МW, односно има три котла топлотне снаге по 1,25 МW.

Нашим дописом  V-02 број 501-240/2020 од 31.10.2020.године који смо Вам упутили указали смо на проблем прекомерног загађења ваздуха од стране ове котларнице и понудили могуће варијанте решења овог за нас великог проблема.

Нажалост, нова грејна сезона је почела поновним коришћењем мазута као енергента, што становници насеља увелико осећају.

У горе поменутом допису смо дали неколико конкретних предлога како се емисије штетних материја у ваздух из предметне котларнице могу свести у законом прописане границе (прикључење на ЈКП Београдске електране, преласком на еколошко гориво-лож уље, гасификацијом топлане, или инсталирањем топлотних пумпи).

Имајући у виду да се постројење налази на само пар десетина метара од најближих зграда насеља и да нам додатно загађује ионако веома лош београдски ваздух питамо:

  1. Које конкретне мере ће Секретаријат за заштиту животне средине предузети да се реши проблем прекомерног загађења из котларнице у улици Војводе Степе 405?
  2. Када ће се стакленик почети грејати на еколошки прихватљиво гориво? Напомињемо да је Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гл. Р.Србије 06/2016) одређен крајњи рок 01.07.2022.године.
  3. Додатни проблем који оптерећује више стотина станара околних зграда јесте непријатан мирис мазута који се шири насељем. Овај проблем се може решити релативно брзо, тако што би се ваздушни канал из дневног резервоара окренуо од насеља и усмерио ка улици Војводе Степе у дужини од око 80 метара. Да ли ће ЈКП “Зеленило“ решити овај проблем у току ове грејне сезоне?

Жеља нам је да проблем решимо институционалним путем. Међутим, уколико не буде проблем решен у временски прописаном року по Уредби 06/2016, информишемо вас да ћемо покренути петицију, обатити се бројним међународним институцијама и организовати протестна окупљања са блокадом саобраћаја.