Скочи на садржај

Допис ЈКП Зеленило-Београд (котларница ЈКП Зеленило-Београд)

  • од

На иницијативу и уз помоћ заинтересованих станара, поводом проблема са загађењем нашег насеља, Удружење се дописом обратило ЈКП Зеленило-Београд.

 

У допису се наводи:

Вашим дописом од 10.11.2020.године који сте упутили нашем Удружењу као одговор на наш захтев од 30.10.2020.године за решевањем проблема загађења ваздуха од стране котларнице ЈКП „Зеленило-Београд“ у улици Војводе Степе 405, потврдили сте да се „активно ради на решавању питања котларнице“, као и да ће „до краја текуће године бити дефинисано адекватно решење“, а у 2021. години приступити реализацији уколико будете добили потребна средства.

Нова грејна сезона је увелико почела, нажалост поново коришћењем мазута као енергента, што становници насеља увелико осећају.

У претходном допису смо дали неколико конкретних предлога како се емисије штетних материја у ваздух из предметне котларнице могу свести у законом прописане границе (прикључење на ЈКП Београдске електране, преласком на еколошко гориво-лож уље, гасификацијом топлане, или инсталирањем топлотних пумпи).

Имајући у виду да се постројење налази на само пар десетина метара од најближих зграда насеља и да нам додатно загађује ионако веома лош београдски ваздух питамо:

  1. Које техничко-технолошко решење сте одабрали за решавање проблема прекомерног загађења из котларнице у улици Војводе Степе 405?
  2. Када ће се приступити реализацији изабраног решења, односно када ће се стакленик почети грејати на еколошки прихватљиво гориво? Напомињемо да је Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гл. Р.Србије 06/2016) одређен крајњи рок 01.07.2022.године.
  3. Додатни проблем који оптерећује више стотина станара околних зграда јесте непријатан мирис мазута који се шири насељем. Овај проблем се може решити релативно брзо, тако што би се ваздушни канал из дневног резервоара окренуо од насеља и усмерио ка улици Војводе Степе у дужини од око 80 метара. Да ли ће ЈКП “Зеленило“ решити овај проблем у току ове грејне сезоне?

Додатна информација

Након непуних сат времена од публиковања информације у вези дописа, стигао нам је одговор који преносимо у целости:

Poštovani,

U vezi dopisa koji ste uputili JKP “Zelenilo-Beograd” pod brojem 23952 od 03.11.2021. godine i koji se odnosi na pritužbe rada kotlarnice u ulici Vojvode Stepe 405,
obaveštavamo Vas da su obezbeđena sredstva koja su bila neophodna za realizaciju i rešavanje problema grejanja kotlarnice. Novim rešenjem kotlarnica u Vojvode Stepe će preći na grejanje na gas.
Planirani radovi će se biti izvedeni u što kraćem roku, a Vas kao građane molimo za strpljenje do realizacije.

S poštovanjem,
Božica Mladenović
tehnički sekretar generalnog direktora JKP “Zelenilo-Beograd”