Скочи на садржај

interaktivniurbanizam.com, Насеље Степа Степановић – упознајте се са хронологијом

  • од

Posted on Facebook by Naselje Stepa Stepanovic
29 April 2020

Целокупан процес карактерише нетранспарентност процеса доношења одлука, недоследност реализације планираног развоја који утиче на квалитет живота и вредност некретнина и различите видове ескалација сукоба (од физичких на терену, до оних са судским епилогом) различитих заинтересованих актера.