O Udruženju i stanarima našeg naselja- Podcast

Zašto i kako je Udruženje osnovano?
Retrospektiva aktivnosti stanara naselja tokom prethodnih 10 godina
Odgovori na mnoga druga pitanja …