Obaveštenje za javnost od 07.03.2019. godine

Ovim dopisom Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović obaveštava javnost o krupnom problemu, stvorenom usled nesavesnog postupanja nadležnih. Naime, povodom dodele dela zemljišta našeg naselja Patrijaršiji, suprotno Zakonu o restituciji jer je u pitanju građevinska parcela koja je planskim dokumetnom namenjena za sadržaje javne namene (Dom zdravlja), udruženi stvarni vlasnici nacionalizovanog zemljišta na kojem se sada nalazi naselje Stepa Stepanović, pravnim putem su zatražili povraćaj oduzete imovine. Njihova logika je razumljiva: ukoliko je moguće da se primenom Zakona o restituciji dodeli zemljište velike finansijske vrednosti Partijaršiji koja ga nikada nije imala u posedu, onda ne postoje prepreke da se zemljište vrati pravim vlasnicima, onima čija je zemlja nacionalizovana. O ovome smo upozoravali nadležne na sastancima, ali nije bilo volje da se ovaj problem reši. Na sve parcele u naselju, koje su vlasništvu Republike Srbije, u podacima katastra nepokretnosti stavljene su zabeležbe, prema kojima su parcele našeg naselja u procesu restitucije. Drugim rečima, jedno od najmlađih beogradskih naselja, koje broji oko 14000  stanovnika, uglavnom mladih i obrazovanih ljudi,  danas se faktički nalazi na „ničijoj zemlji“. Stanari su ogorčeni i svesni da ovo može dovesti do mnogobrojnih problema.

Udruženje je angažovalo advokatski tim koji trenutno analizira dokumentaciju. Namera je da se pokrene tužba: zajedno sa advokatima i pravnim stručnjacima, u narednom periodu zakazaćemo konferenciju za novinare kako bismo obavestili javnost o svim elementima tužbe. Maltretiranje građana naselja Stepa Stepanović se očito vrši sistematski i traje već dugi niz godina. Građani ovog dela Beograda nemaju miran život, konstantno je na delu nova degradacija naselja.

Udruženje vrši pripreme za nov protest, koji će biti organizovan povodom nerešavanja problema sa nametanjem verskog objekta i usled toga, trenutnog svođenja našeg naselja na nivo „ničije zemlje“.

Takođe, ovim dopisom obaveštavamo javnost da smo tokom prethodnih nekoliko meseci izloženi napadima. Pored gušenja naših internet resursa (forum naselja), istovremeno od strane države u fokusu je dokumentacija Udruženja, odnosno njihova temeljna analiza i obrada. Dovedeni smo u paradoksalnu situaciju, koja pokazuje suštinu problema funkcionisanja našeg društva. Naime, Udruženje je konstantno nadležnima prijavljivalo krupne nepravilnosti i kršenje zakona (uglavnom povezano sa željom drugih, izvan ovog naselja, da ga degradiraju zarad svojih finansijskih interesa); naše prijave nadležni do danas ignorišu. S druge strane, prema nama, kao građanima koji na načelima entuzijazma i uzajamne solidarnosti brane zajedničke interese, žrtvujući dragoceno slobodno vreme, država se pokazala kao vrlo revnosna i operativna (naše Udruženje je mikro pravno lice, neprofitno i na računu ima samo novac od članarina).

Uprkos navedenim nasrtajima, nisu nas uplašili niti uništili, aktivni smo sve vreme. Uspeli smo da popravimo naše internet resurse i unapredimo ih (imamo nov sajt Udruženja), tokom prethodnog perioda reorganizovali smo udruženje, ostvarili smo kontakt i saradnju sa drugim građanskim udruženjima na nivou Srbije, učestvovali smo na tribinama gde smo govorili o svojim dosadašnjim iskustvima u građanskoj borbi, uspeli smo da obezbedimo spomenuti advokatski tim koji će zaštiti naše građane od nasrtaja s raznih strana. Nećemo dozvoliti da ideali građanskog aktivizma i participativne demokratije, kojima težimo, utihnu u ovom naselju, koje je već postalo simbol autentične dugogodišnje građanske borbe.