Скочи на садржај

Одржан је састанак са Дирекцијом и достављене су нам информације

  • од

Данас је са представницима Удружења одржан састанак и надлежни из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Града Београда су доставили следеће информације.

Досадашње укључење Кружног пута у Војводе Степе биће уклопљено у осу новоизграђеног правца Улице Саве Машковића, а што је предвиђено урбанистичким планом за саобраћајницу Борска-петља “Ласта”. Уколико се досадашње укључење Кружног пута не би прилагодило новој симетрији раскрснице, возила из Кружног пута не би могла безбедно да користе раскрсницу. Уклапање Кружног пута у Војводе Степе обухвата изградњу око 100 метара саобраћајнице са по две саобраћајне траке по смеру, које ће се саобраћајном сигнализацијом улити у постојећу трасу Кружног пута поред насеља “Степа Степановић” и даље ка Кумодрашкој улици. Изградња нове трасе Кружног пута и уклапање у постојеће стање реализоваће се у оквиру радова на реконструкцији улица Саве Машковића и Црнотравске.

Наш коментар:
У средствима информисања, али и на данашњем састанку, речено је да ће укључење Кружног пута Вождовачког у Улицу војводе Степе бити завршено до половине/краја октобра ове године.

До краја септембра је планирано расписивање јавне набавке за изградњу Сектора 3, деонице између улица Војводе Степе и Браће Јерковић. Радови ће обухватити и изградњу мостовске конструкције између Кумодрашке улице и Улице Браће Јерковић, којом ће се остварити веза између насеља „Степа Степановић“ и „Браће Јерковић“. Током изградње деонице од Улице војводе Степе до Кумодрашке улице саобраћај ће се одвијати у складу са динамиком радова на овој деоници.

За саобраћајни прикључак насеља „Степа Степановић“ са Улицом војводе Степе завршено је одвајање јавног од осталог грађевинског земљишта у надлежном катастру непокретности, прибављено је решење којим се утврђује јавни интерес и у припреми је спровођење поступка административног преноса земљишта са ЈКП „Зеленило Београд“ на Град Београд. Поступак преноса земљишта би требало убрзо да буде окончан, после чега ће се прибавити неопходна одобрења за извођење радова. У зависности од временских прилика током зиме, завршетак изградње прикључка може се очекивати почетком следеће године.

Истовремено у току је израда техничке документације за Сектор 6 и петљу „Ласта, којима ће се остварити саобраћајно повезивање са ауто-путем Е-75. Тендер за изградњу ових деоница предвиђен је планом јавних набавки за 2021. годину и његово покретање се очекује крајем године.

Прилози:
Уклапање у сектор 3 (уклапање Кружног пута Вождовачког)
Сектор 3 и прикључак на Улицу војводе Степе
Сектор 6 (петља “Ласта”)