Održan je sastanak sa Direkcijom i dostavljene su nam informacije

Danas je sa predstavnicima Udruženja održan sastanak i nadležni iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda su dostavili sledeće informacije.

Dosadašnje uključenje Kružnog puta u Vojvode Stepe biće uklopljeno u osu novoizgrađenog pravca Ulice Save Maškovića, a što je predviđeno urbanističkim planom za saobraćajnicu Borska-petlja “Lasta”. Ukoliko se dosadašnje uključenje Kružnog puta ne bi prilagodilo novoj simetriji raskrsnice, vozila iz Kružnog puta ne bi mogla bezbedno da koriste raskrsnicu. Uklapanje Kružnog puta u Vojvode Stepe obuhvata izgradnju oko 100 metara saobraćajnice sa po dve saobraćajne trake po smeru, koje će se saobraćajnom signalizacijom uliti u postojeću trasu Kružnog puta pored naselja “Stepa Stepanović” i dalje ka Kumodraškoj ulici. Izgradnja nove trase Kružnog puta i uklapanje u postojeće stanje realizovaće se u okviru radova na rekonstrukciji ulica Save Maškovića i Crnotravske.

Naš komentar:
U sredstvima informisanja, ali i na današnjem sastanku, rečeno je da će uključenje Kružnog puta Voždovačkog u Ulicu vojvode Stepe biti završeno do polovine/kraja oktobra ove godine.

Do kraja septembra je planirano raspisivanje javne nabavke za izgradnju Sektora 3, deonice između ulica Vojvode Stepe i Braće Jerković. Radovi će obuhvatiti i izgradnju mostovske konstrukcije između Kumodraške ulice i Ulice Braće Jerković, kojom će se ostvariti veza između naselja „Stepa Stepanović“ i „Braće Jerković“. Tokom izgradnje deonice od Ulice vojvode Stepe do Kumodraške ulice saobraćaj će se odvijati u skladu sa dinamikom radova na ovoj deonici.

Za saobraćajni priključak naselja „Stepa Stepanović“ sa Ulicom vojvode Stepe završeno je odvajanje javnog od ostalog građevinskog zemljišta u nadležnom katastru nepokretnosti, pribavljeno je rešenje kojim se utvrđuje javni interes i u pripremi je sprovođenje postupka administrativnog prenosa zemljišta sa JKP „Zelenilo Beograd“ na Grad Beograd. Postupak prenosa zemljišta bi trebalo ubrzo da bude okončan, posle čega će se pribaviti neophodna odobrenja za izvođenje radova. U zavisnosti od vremenskih prilika tokom zime, završetak izgradnje priključka može se očekivati početkom sledeće godine.

Istovremeno u toku je izrada tehničke dokumentacije za Sektor 6 i petlju „Lasta, kojima će se ostvariti saobraćajno povezivanje sa auto-putem E-75. Tender za izgradnju ovih deonica predviđen je planom javnih nabavki za 2021. godinu i njegovo pokretanje se očekuje krajem godine.

Prilozi:
Uklapanje u sektor 3 (uklapanje Kružnog puta Voždovačkog)
Sektor 3 i priključak na Ulicu vojvode Stepe
Sektor 6 (petlja “Lasta”)