Општинска и републичка грађевинска инспекција утврђују да СПЦ нема дозволу за градњу