Opštinska i republička građevinska inspekcija utvrđuju da SPC nema dozvolu za gradnju