Скочи на садржај

Проблем са загађењем ваздуха у насељу Степа Степановић

  • од

На иницијативу и уз помоћ заинтересованих станара, поводом проблема са загађењем нашег насеља, Удружење се дописом обратило проф. др Зорану Радојичићу, градоначелнику; Ирени Вујовић, министру, Министарство заштите животне срединe; Ани Брнабић, председници Владе Републике Србије и председници Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Србији; Градском секретаријату за заштиту животне средине; Слободану Станојевићу, генералном директору, ЈКП „Зеленило-Београд“.

У допису се, између осталог, наводи:

 

Обраћамо Вам се испред Заједнице станара насеља Степа Степановић са захтевом да се реши проблем емисије штетних гасова из постројења ЈКП „Зеленило-Београд“, које се налази у улици у Војводе Степе 405, у непосредној близини насеља. Наведена котларница за свој рад као као енергент користи мазут и има укупни инсталисани капацитет од 3,75 МW, односно има три котла топлотне снаге по 1,25 МW.

Измерене вредности загађења ваздуха у насељу су у периоду када котларница ради увек и по неколико пута веће у односу на вредности емисије (ГВЕ) које су дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање бр.06/2016. Наиме, поменутом Уредбом ГВЕ за постојећа мала постројења за азотне оксиде (NOx) износи 250 mg/m3 димног гаса, док су емисије NOx које емитује котларница ЈКП „Зеленило-Београд“ у распону од 700-850 mg/m3 (у зависности од степена оптерећења горионика). Истом Уредбом ГВЕ за постојећа мала постројења за сумпор диоксид није дефинисана, али јесте за средња постројења (преко 10 MW која раде на течна горива) и износи 1700 mg/m3 , док су емисије SO2 које емитује ова котларница у опсегу 1780-2150 mg/m3 . Осим тога, насељем се шири тежак мирис мазута који улази у стамбене јединице и када су прозори затворени, посебно у оближњим улицама. Заиста је немогуће проветрити станове јер је мирис мазута изузетно непријатан. Услед тога одређени број становника је набавио уређаје за мерење квалитета ваздуха, те вам дате резултате можемо ставити на располагање. Такође захваљујући бројним апликацијама, попут AirCare-а, можете се и сами информисати о степену загађења ваздуха.

С обзиром на генерално лош квалитет ваздуха у Београду, овде постоји постројење које га додатно загађује, те је квалитет ваздуха у најлошијој зони и изузетно опасан по здравље становника насеља. Напомињемо да у насељу живи велики број деце, која представљају најугроженију групу, те да се у непосредној близини котларнице налази Основна школа „Данило Киш“ коју похађа око 1.500 ученика и вртићи „Мала сирена“ и „Лептирић“ са око 700 деце. Сва три објекта су удаљена ваздушном линијом мање од 200 метара од котларнице, па су деца током читавог дана изложена штетном утицају загађеног ваздуха, с обзиром да је највећи део деце живи у самом насељу. Поред тога за пуно деце није било места у вртићима у насељу, те је број деце која су изложена оваквом утицају још већи. У насељу је дијагностификован знатан број случајева астме и код деце и код одраслих.

На састанку одржаном са директором ЈКП „Зеленило-Београд“, обавештени смо да на жалост ЈКП „Зеленило-Београд“ нема средстава за прелазак на други енергент, те да је потребно тражити од Града Београда да реши наведени проблем.

Већ неколико претходних година указујемо на овај проблем и последице његовог нерешавања, које су изузетно велике, а некада и неповратне. Проблем загађења који се јавља употребом мазута у котларници ЈКП „Зеленило-Београд“ може се решити на неколико начина:

1. Прикључењем котларнице на даљински систем грејања ЈКП Београдске електране, где би трошкови прикључења били минимални јер топловод пролази кроз комплекс Зеленила, док би се котларница претворила у подстаницу (на овај начин је у последњих 40 година у Београду је угашено преко 1.000 сличних котларница) – Влада Републике Србије формирала је у јануару 2020. године Радну групу за системско решавање питања заштите ваздуха у Србији и именовала премијерку Ану Брнабић за председницу тог тела, у чијем раду и ви учествујете. Радна група је као једну од најзаначајнијих мера усвојила прикључење на систем даљинског грејања свих ложишта која емитују загађујуће материје у ваздух изнад ГВЕ. Предметна котларница ЈКП „Зеленило-Београд“ је идеална да се на њој примени мера Радне групе јер користи енергент који се по законским обавезама мора заменити у наредном периоду и који је велики загађивач;
2. Преласком на еколошко гориво – лако лож уље;
3. Гасификацијом топлане;
4. Инсталирањем топлотних пумпи.

Молимо вас да иницирате предузмање конкретних мера, с обзиром да су трошкови неопходни за решење овог еколошког проблема мали у односу на буџет Града Београда. Руководство Града Београда и ЈКП „Зеленило-Београд“ би требало да буду пример спровођења врло ефикасних мера које су предложиле Влада и Радна група.