Problem sa zagađenjem vazduha u naselju Stepa Stepanović

Na inicijativu i uz pomoć zainteresovanih stanara, povodom problema sa zagađenjem našeg naselja, Udruženje se dopisom obratilo prof. dr Zoranu Radojičiću, gradonačelniku; Ireni Vujović, ministru, Ministarstvo zaštite životne sredine; Ani Brnabić, predsednici Vlade Republike Srbije i predsednici Radne grupe za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Srbiji; Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine; Slobodanu Stanojeviću, generalnom direktoru, JKP „Zelenilo-Beograd“.

U dopisu se, između ostalog, navodi:

 

Obraćamo Vam se ispred Zajednice stanara naselja Stepa Stepanović sa zahtevom da se reši problem emisije štetnih gasova iz postrojenja JKP „Zelenilo-Beograd“, koje se nalazi u ulici u Vojvode Stepe 405, u neposrednoj blizini naselja. Navedena kotlarnica za svoj rad kao kao energent koristi mazut i ima ukupni instalisani kapacitet od 3,75 MW, odnosno ima tri kotla toplotne snage po 1,25 MW.

Izmerene vrednosti zagađenja vazduha u naselju su u periodu kada kotlarnica radi uvek i po nekoliko puta veće u odnosu na vrednosti emisije (GVE) koje su definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje br.06/2016. Naime, pomenutom Uredbom GVE za postojeća mala postrojenja za azotne okside (NOx) iznosi 250 mg/m3 dimnog gasa, dok su emisije NOx koje emituje kotlarnica JKP „Zelenilo-Beograd“ u rasponu od 700-850 mg/m3 (u zavisnosti od stepena opterećenja gorionika). Istom Uredbom GVE za postojeća mala postrojenja za sumpor dioksid nije definisana, ali jeste za srednja postrojenja (preko 10 MW koja rade na tečna goriva) i iznosi 1700 mg/m3 , dok su emisije SO2 koje emituje ova kotlarnica u opsegu 1780-2150 mg/m3 . Osim toga, naseljem se širi težak miris mazuta koji ulazi u stambene jedinice i kada su prozori zatvoreni, posebno u obližnjim ulicama. Zaista je nemoguće provetriti stanove jer je miris mazuta izuzetno neprijatan. Usled toga određeni broj stanovnika je nabavio uređaje za merenje kvaliteta vazduha, te vam date rezultate možemo staviti na raspolaganje. Takođe zahvaljujući brojnim aplikacijama, poput AirCare-a, možete se i sami informisati o stepenu zagađenja vazduha.

S obzirom na generalno loš kvalitet vazduha u Beogradu, ovde postoji postrojenje koje ga dodatno zagađuje, te je kvalitet vazduha u najlošijoj zoni i izuzetno opasan po zdravlje stanovnika naselja. Napominjemo da u naselju živi veliki broj dece, koja predstavljaju najugroženiju grupu, te da se u neposrednoj blizini kotlarnice nalazi Osnovna škola „Danilo Kiš“ koju pohađa oko 1.500 učenika i vrtići „Mala sirena“ i „Leptirić“ sa oko 700 dece. Sva tri objekta su udaljena vazdušnom linijom manje od 200 metara od kotlarnice, pa su deca tokom čitavog dana izložena štetnom uticaju zagađenog vazduha, s obzirom da je najveći deo dece živi u samom naselju. Pored toga za puno dece nije bilo mesta u vrtićima u naselju, te je broj dece koja su izložena ovakvom uticaju još veći. U naselju je dijagnostifikovan znatan broj slučajeva astme i kod dece i kod odraslih.

Na sastanku održanom sa direktorom JKP „Zelenilo-Beograd“, obavešteni smo da na žalost JKP „Zelenilo-Beograd“ nema sredstava za prelazak na drugi energent, te da je potrebno tražiti od Grada Beograda da reši navedeni problem.

Već nekoliko prethodnih godina ukazujemo na ovaj problem i posledice njegovog nerešavanja, koje su izuzetno velike, a nekada i nepovratne. Problem zagađenja koji se javlja upotrebom mazuta u kotlarnici JKP „Zelenilo-Beograd“ može se rešiti na nekoliko načina:

1. Priključenjem kotlarnice na daljinski sistem grejanja JKP Beogradske elektrane, gde bi troškovi priključenja bili minimalni jer toplovod prolazi kroz kompleks Zelenila, dok bi se kotlarnica pretvorila u podstanicu (na ovaj način je u poslednjih 40 godina u Beogradu je ugašeno preko 1.000 sličnih kotlarnica) – Vlada Republike Srbije formirala je u januaru 2020. godine Radnu grupu za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Srbiji i imenovala premijerku Anu Brnabić za predsednicu tog tela, u čijem radu i vi učestvujete. Radna grupa je kao jednu od najzanačajnijih mera usvojila priključenje na sistem daljinskog grejanja svih ložišta koja emituju zagađujuće materije u vazduh iznad GVE. Predmetna kotlarnica JKP „Zelenilo-Beograd“ je idealna da se na njoj primeni mera Radne grupe jer koristi energent koji se po zakonskim obavezama mora zameniti u narednom periodu i koji je veliki zagađivač;
2. Prelaskom na ekološko gorivo – lako lož ulje;
3. Gasifikacijom toplane;
4. Instaliranjem toplotnih pumpi.

Molimo vas da inicirate preduzmanje konkretnih mera, s obzirom da su troškovi neophodni za rešenje ovog ekološkog problema mali u odnosu na budžet Grada Beograda. Rukovodstvo Grada Beograda i JKP „Zelenilo-Beograd“ bi trebalo da budu primer sprovođenja vrlo efikasnih mera koje su predložile Vlada i Radna grupa.