RTS Дневник 3 – Станари Степе против пумпе у насељу, 08.02.2017