Tribina na temu: Problemi naselja „Stepa Stepanović“ – 01.03.2018.

Na Tribini održanoj 01.03.2018. saznali smo:
-Grad će sagledati mogućnosti zamene energenta u Toplani zelenila
-Ustanovljen je rok od 12 meseci za završetak izlaza na ulicu Vojvode Stepe
-Parcele sa komercijalnim sadržajima su u vlasništvu Države, ali kada se izgradi bilo koji objekat, održavanje će preuzeti Grad.

Dogovoreno je:
-Ministrar policije je izvestio da pumpe u naselju neće biti. Udruženje je insistiralo da se tim povodom da pisana odluka. Ministar je saopštio da će se naći način da takvu odluku ovlašćeno lice potpiše i izneo uveravanja da bez obzira na sve, takve pumpe neće biti.
-Dogovoreno je održavanje sastanka sa gradskim sekretarom u vezi sagledavanja pitanja izgradnje druge škole u naselju.

Pokrenuta su nova pitanja:
-Udruženje je zatražilo postavljanje ležećih policajaca u ulici Druge srpske armije. Dogovoreno je sa gradskim sekretarom da ležeći policajci budu postavljeni za dve nedelje.
-Udruženje je zatražilo i da se tokom letnjih mesec nastavi stalno noćno dežurstvo policije, kako bi se sprečilo uništavanje inventara, narušavanje javnog reda i mira. Ministar policije je ovo odobrio.
-Komšije iz naselja su se još interesovale za rešavanja problema u svojim zgradama, kao što su, pre svega, veliki problemi sa GDS-om i direktorom Šurlanom (problem neotklanjanja krupnih nedostataka u zgradama), parkiranje kamiona u naselju, očitavanje kalorimetara (zatraženo da ide preko Infostana) itd.