Скочи на садржај

Градски секретаријат за заштиту животне средине, стигао је одговор у вези котларнице ЈКП Зеленило-Београд

  • од

Дана 03.11.2021 упутили смо допис Градском секретаријату за заштиту животне средине у вези проблема емисије штетних гасова из постројења ЈКП „Зеленило-Београд“ (https://usnss.rs/dopis-gradskom-sekretarijatu-za-zastitu-zivotne-sredine-kotlarnica-jkp-zelenilo-beograd/)

 

Данас нам је стигао одговор:

Поводом дописа V-02 број 501-214/21 од 04.11.2021. године који сте упутили Секретаријату за заштиту животне средине, а у вези решавања проблема загађења ваздуха од стране котларнице ЈКП „Зеленило-Београд“ у Улици војводе Степе 405, обавештавамо Вас да је овај секретаријат започео процедуру за адаптацију и замену постојећег грејног система производног погона сектора биљне производње – стакленика. Након извршене адаптације објекат ће бити прикључен на дистрибутивни систем природног гаса. Завршетак радова планиран је у току 2022. године.